Autoškola

Autoškola SOŠ Hranice

Provádíme základní i sdruženou výuku a výcvik

 • základní výuka a výcvik  = samostatný kurz pro skupinu řidičského oprávnění „A“- motocykl nebo samostatný kurz pro skupinu řidičského oprávnění „B“ – osobní automobil
 • sdružená výuka a výcvik = kombinace skupin A+B, B+C anebo A+B+C v jednom kurzu
 • cena za vykonání zkoušek není zahrnuta v ceně výuky a činí 700 Kč s DPHvýhodou sdruženého kurzu je zaplacení pouze jednoho společného poplatku za absolvování zkoušekzkoušky je možno konat i před dosažením věku, stanoveného pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění s podmínkou vydání řidičského průkazu v den nabytí zákonem stanoveného věku

Skupiny řidičských oprávnění

 • sk. AM: opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km.h-1 (od 15 let)
 • sk. A1: opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu 11 kW (od 16 let)
 • sk. A18 (Ao): opravňuje pouze k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg (od 18 let)
 • sk. B: opravňuje k řízení (osobního automobilu) a motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg (od  18 let); zahrnuje i sk. AM + skútry do 125 ccm
 • sk. C: opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž max. přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg ; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg (od 18 let)

Podmínky k přijetí

 • Podání písemné žádosti
 • Dosažení předepsaného věku ke dni ukončení výuky a výcviku. Pozn.: žáci školy mohou konat zkoušky i před dosažením věku stanoveného pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění  s podmínkou vydání ŘP (v případě úspěšného vykonání zkoušek) v den nabytí plnoletosti.
 • Způsobilost k právním úkonům.
 • Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.
 • Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

 • Provozní řád

  • Na objednanou hodinu se žák dostaví nejpozději 5 minut před jejím zahájením.
  • V případě nedostavení se bez řádné omluvy (min. 12 hodin předem) bude žákovi  účtován prostoj dle aktuálního ceníku autoškoly.
  • Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Žák musí mít platný občanský průkaz u sebe během jízd.
  • Po provedení praktického výcviku žák svým podpisem do průkazu žáka potvrdí pravost zápisu.
  • V případě nedostavení se k závěrečným zkouškám zaplatí žák poplatek dle aktuálního ceníku autoškoly.
  • Při závěrečných zkouškách musí mít žáci u sebe platný občanský průkaz (v případě ztráty cestovní pas + náhradní doklad) a řidičský průkaz – pokud jej vlastní.
  • Poplatky za zkoušky nejsou zahrnuty v ceně výcviku. Poplatek činí 700 Kč s DPH za první zkoušku.

  • Ceník

   Základní výuka a výcvik:

   • řidičské oprávnění prosk. „A“ – motocykl - 4.200 s DPH
   • řidičské oprávnění pro sk. „B“ – osobní automobil - 8.000 Kč s DPH

   Sdružená výuka a výcvik:

   • A + B (motocykl + osobní automobil) - 12.000 Kč s DPH
   • B + C (osobní automobil + nákladní automobil) - 18.000 Kč s DPH
   • A + B + C ( motocykl + osobní automobil + nákladní automobil) - 23.000 Kč s DPH    (žáci třídy BPR3 mají slevu 1.000 Kč)

   je možno hradit polovinu částky před zahájením kurzu autoškoly, zbývající část před zahájením jízd

   Kondiční jízdy

   Cena kondičních a zdokonalovacích jízd činí 350,- s DPH za jednu vyučovací hodinu (lekci) i pro širokou veřejnost.