Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení dálkového studia

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení dálkového studia pro školní rok 2021/2022 do naplnění kapacit jednotlivých oborů

podrobné informace
Informace k přijímacímu řízení

V průběhu tohoto týdne byla všem uchazečům o studium maturitních oborů, kterých se týká povinnost konat školní maturitní zkoušku, případně jejich zákonným zástupcům, zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám, které proběhnou ve dnech 5. a 6. 5. 2021. Pozvánky byly rozeslány na emailové adresy uvedené v přihláškách uchazečů ke studiu. Pokud někdo z uchazečů nebo jejich zákonných zástupců neobdržel tuto pozvánku, může zkontaktovat studijní oddělení školy na tel. čísle 774 602 430 nebo na mailu: skola@ssos.cz

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímací zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID – 19. Uchazeč tedy musí předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Více podrobností k testování včetně případných výjimek je upřesněno přímo v zaslané pozvánce.

 

Zároveň upozorňujeme všechny uchazeče o studium (učební i studijní vzdělávací obory), že na základě Opatření obecné povahy MŠMT došlo k posunutí termínu ukončení hodnocení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy, kdy tak může ředitel školy učinit nejdříve 19. 5. 2021.

 

POSUNUTÍ TERMÍNU!

POZOR! Školní přijímací zkouška se z důvodu platnosti aktuálního opatření MŠMT posouvá na termíny:

Školní přijímací zkouška ve formě přijímacího pohovoru (dotazníku) se týká uchazečů o denní studium maturitního oboru "Bezpečnost a právo".

Školní přijímací zkouška ve formě písemného nebo elektronického testu z cizího jazyka (dle volby ANJ, NEJ, RUJ) se týká všech uchazečů o dálkové obory vzdělávání.

Všichni výše jmenovaní uchazeči obdrží "pozvánku k přijímacím zkouškám" v nejbližších dnech na emailové adresy, které jsou uvedeny v jejich přihlášce ke studiu.

 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

ke stažení zde (PDF)
ŠKOLNÉ, ÚLEVY NA ŠKOLNÉM, DALŠÍ SLEVY

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

U učebních oborů se školné neplatí.

Školné lze výrazně snížit:

  • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
  • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
  • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
  • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích