PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

Šablony II

Cílem projektu je rozvoj školy prostřednictvím školního psychologa a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, ale i větším využitím ICT ve vzdělávání.

Více informací

Digitální a virtuální vzdělávání

Projekt „Digitální a virtuální vzdělávání“ předkládá Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola společně s třemi partnerskými školami.

Více informací

IKAP

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce
Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP - Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Více informací

ICT ve výuce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007949

Název projektu: ICT ve výuce

Zahájení projektu: 01.01.2018

Ukončení projektu: 31.12.2019

Náklady projektu: 581 360 Kč

Více informací